Sinisen helmen meri

Sessio 16

Sparrausta

Ryhmä lähti harjoittamaan kylän lähistölle taistelutaitojaan sparraamalla, eli testattiin uusia taistelu- ja aloitesääntöjä.

(Päivämäärä arvaus)

Comments

PuuperttiRuma PuuperttiRuma

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.