Sinisen helmen meri

Sessio 20, 21 ja 22

Kylän evakuointi

Kaksi lyhyttä sessiota ja yksi “hallinnollinen”. Uudet hahmolomakkeet ja uudet johdannaistaidot otettiin käyttöön. Kaksi uutta taitoa otettiin käyttöön

14.8.2016:

Haavojen sitomista ja lyhyt parley kylän johtavan samurain Rengake Mugenin kanssa. Yhteistuumin todettiin parhaaksi tempuksi evakuoida koko kylä Satain tukikohtaan kalastusveneillä.

31.8.2016

Kylän evakuointi aloitettiin. Godan linnasta tuli 5 kevyttä ratsumiestä kaupunkiin. Koukkasivat kylän ohi rannalla pakkaavien naisten ja miesten kimppuun. Tämän raukkamaisen hyökkäyksen jälkeen taloihin väijytykseen asemoituneet kyläläiset juoksivat rannalle suojelemaan heikompiaan.

6.9.2016

Jatkuu ensi jaksossa!

Comments

PuuperttiRuma PuuperttiRuma

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.