Tag: ominaisuudet

Results

  • Ominaisuudet ja taidot

    [[Talon säännöt | Takaisin sääntöihin]] h2. Ominaisuudet Hahmoilla on kuusi ominaisuutta, jotka määrittelevät heidän fyysiset ja henkiset kykynsä. Tavallisesti ominaisuudet ovat arvoiltaan viiden ja kymmenen (5-10) välissä. *Voima* …