Nopat ja onnistumistestit

Takaisin sääntöihin

Noppien heittäminen

Kun ei voida olla varmoja onnistuuko hahmo tehdessään jotakin toimintoa, heitetään onnistumisheitto. Onnistumisheittoihin käytetään kuusisivuisia (d6) noppia. Kaikille hahmoille on määritelty 6 ominaisuutta ja sekalainen määrä taitoja. PJ määrittää onnistumisheitossa käytettävän ominaisuuden ja taidon sen perusteella, mitä hahmo on tekemässä ja miten pelaaja kuvailee hahmon toiminnan.

Vaikeusasteet ja vaikutus

PJ määrittelee vaikeusasteen (VA) heitolle, ja pelaaja heittää noppiaan. Jos onnistumisten määrä on suurempi kuin vaikeusaste, hahmo onnistuu. Jos onnistumisten määrä on pienempi, heitto epäonnistuu ja jos molempia on yhtä monta, on heitto tasapeli.

Onnistuneista nopista vähennetään vaikeusasteen verran noppia, ja jäljelle jääneet kertovat heiton vaikutuksen. Jos onnistumisia on vähemmän kuin heiton vaikeusaste, vähennetään nopat vaikeusasteesta ja heiton vaikutus on negatiivinen. Jos vaikutus on kolme pykälää positiiviseen tai negatiiviseen, on onnistuminen tai epäonnistuminen tyylikäs tai kriittinen.

Nopat

Pelaaja saa heittoonsa määritellyn ominaisuuden arvon verran ominaisuusnoppia ja taitoarvon verran taitonoppia. Eli jos ominaisuus on 7 ja taito on 2, pelaaja heittää 7:ää ominaisuusnoppaa, ja kahta taitonoppaa.

Taitonopilla silmäluvut 3-6 (3+) ovat onnistumisia ja ominaisuusnopilla 5-6 (5+) onnistuvat. Kannattaa ehdottomasti käyttää kahden värisiä noppia erottamaan taitonopat ominaisuusnopista.

Yhteistyö

Pelaaja jonka hahmolla suurin onnistumistodennäköisyys, heittää normaalin onnistumisheiton. Kaikki avustavat hahmot antavat heittäjälle Taito-1 taitonoppaa lisää heittoon. Pelaajat päättävät keskenään kenellä on suurin onnistumistodennäköisyys.

Noppien onnistumistodennäköisyyksistä

Taitonoppien onnistumistodennäköisyys on luonnollisesti suurempi kuin ominaisuusnoppien. Toisaalta ominaisuusnoppia on käytännössä aina enemmän. Ominaisuusnopilla on siis potentiaali suuriin onnistumismääriin, mutta taitonopat toimivat varmemmin. Onnistumisheiton odotusarvon voi pikaisesti laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

(Taitonoppien lkm x 2) + (Ominaisuusnoppien lkm) / 3

Nopat ja onnistumistestit

Sinisen helmen meri PuuperttiRuma PuuperttiRuma