Ominaisuudet ja taidot

Takaisin sääntöihin

Ominaisuudet

Hahmoilla on kuusi ominaisuutta, jotka määrittelevät heidän fyysiset ja henkiset kykynsä. Tavallisesti ominaisuudet ovat arvoiltaan viiden ja kymmenen (5-10) välissä.

Voima – is a measure of your muscle, your vitality, or your frame. It indicates how much damage you do unaided, and how easily you resist punishment, disease, and poison.
Rohkeus is a measure of your courage and ability to take decisive action. It affects how well you can strike and parry, as well as how skilled you are with actions like climbing, acrobatics and all kinds of athletics.
Sisu is a measure of your ability to focus on a task or goal, a measure of the strength of your persona. It affects how easily influenced you are, your inner discipline, and your sanity.
Karisma – (HT) is a measure of your social aptitude. It affects both how charismatic you appear to others (people and animals) and how easily you can get them to do your bidding. It governs your ability for empathy, and the understanding of human and animal nature.
Viisaus – is a measure of your mental agility. It indicates how logical, intuitive, and smart you are. It affects situations that require reasoning, sharpness of the senses, as well as any judgment relating to them.
Oveluus – is a measure of your raw instincts, agility, reaction time and balance. It affects how skilled you are with actions like lock picking, pick pocketing, hiding, and sneaking.

Taidot

Hahmoilla on ominaisuuksien lisäksi useita taitoja, joita he ovat oppineet elämänsä aikana. Taitojen arvot alkavat miinus yhdestä, ja voivat kasvaa mihin vain. Pelin alussa jokaisella hahmolla on yksi +4 -taito, kaksi +3 -taitoa, kolme +2 -taitoa ja neljä +1 -taitoa, aivan kuten Fatessa tavallisesti. Tämän lisäksi kaikilla hahmoilla on neljä -1 -taitoa. Näitä taitoja käytettäessä hahmon ominaisuusarvosta vähennetään yksi noppa.


Tappelu (Fight)
Tähtäys (Shoot)
Strategia
Ratsastus (Drive)
Akrobatia
Hiiviskely (Stealth)
Murto (Burglary)
Yleistieto (Lore)
Akatemia
Luonto
Tutkinta (Investigate)
Käsityö (Crafts)
Purjehdus
Kontaktit (Contacts)
Organisointi
Resurssit (Resources)
Uhkailu (Provoke)
Diplomatia (Rapport)
Huijaus (Deceive)

Näiden lisäksi hahmoilla on kuusi johdannaistaitoa.

Aloite
Keho (Physique)
Liike (Athletics)
Tahto (Will)
Näkö (Notice)
Empatia (Empathy)

Näiden arvo riippuu suoraan hahmon ominaisuuksista seuraavan taulukon mukaan:

Ominaisuuden arvo 5 6 7 8 9 10 11+
Taitopisteitä -1 0 1 1 2 2 3

Käyttöohje: Jokainen johdannaistaito riippuu kahdesta ominaisuudesta. Katso montako taitopistettä saat kummastakin ominaisuudesta, laske ne yhteen ja saat lopullisen taitoarvon. Esimerkiksi ominaisuudet ovat 5 ja 10. Saat siis -1 ja 2 pistettä, eli taitosi on 1 = 2-1.

Ominaisuudet ja taidot

Sinisen helmen meri PuuperttiRuma PuuperttiRuma